اثر حاضر کوشیده است بنیادی‏ترین مفاهیم و مباحث سیاسی را در نگاهی تطبیقی در قرآن کریم و امام خمینی در پنج فصل بکاود: مفاهیم و چارچوب نظری، هستی‏شناسی سیاسی، انسان‏شناسی سیاسی، نظام سیاسی اسلام و اهداف و کار ویژه‏های نظام سیاسی اسلام عناوین این پنج فصل را تشکیل می‏دهد. نظام سیاسی اسلام با دیگر نظامها در اهداف هم اشتراکاتی دارد و هم تفاوتهایی. تأمین امنیت، رفاه، نظم، بهداشت و گسترش آموزشی از نقاط مشترک است. اما تفاوت این نظامها در این است که نظام اسلامی براساس آموزه‏های قرآنی و اندیشه امام خمینی موظف است زمینه‏های عبادت خداوند را فراهم سازد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
درآمد
فصل اول:مفاهیم و چارچوب نظری
فصل دوم:هستی شناسی سیاسی از منظر قرآن کریم و امام خمینی
فصل سوم:انشان شناسی سیاسی از منظر قرآن کریم و امام خمینی
فصل چهارم:نظام سیاسی اسلام از منظر امام و قرآن
فصل پنجم:اهداف و کار ویژه های نظام سیاسی اسلام از دیدگاه قرآن و امام
کتابنامه
آیات

 

خرید در کتابخوان همراه پژوهان

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد