کتاب «سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)» نوشته دکتر نجف لک زایی به همت اداره کل ترجمه و نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و توسط مختار لطفی به زبان مالایی ترجمه و منتشر شد. این اثر برای نخستین بار در سال 1383 به فارسی چاپ و منتشر شد و تا کنون هشت چاپ از آن منتشر شده است.tafakor_emam.jpg

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب « سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره) » که چاپ اول آن در سال 83 توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده در شش فصل با عنوانهای «کلیات و مفاهیم »،« ماهیت اندیشه سیاسی اسلامی»، « ثبات یا تحول»، « گذار از اندیشه سیاسی اصلاحی به اندیشه سیاسی انقلابی»، « آسیب شناسی نظام سلطنتی صفویه از نگاه محقق سبزواری»، « آسیب شناسی نظام سیاسی پهلوی از نگاه امام خمینی(ره)»، « اصول ثابت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» و « گذار از فقه سیاسی به کلام سیاسی» به بازار کتاب عرضه و تا کنون هشت بار تجدید چاپ شده است.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:« یکی از موضوعاتی که بایسته است در مورد آن پژوهشها و تحقیقات گسترده و عمیقی صورت گیرد، فلسفه سیاسی اسلام است. فلسفه سیاسی به معنی اعم و اندیشه سیاسی به طور اخص، از آن جهت که اگر به درستی عرضه شود و مورد قبول جامعه قرار گیرد، می‌تواند موجد و موجب نظم سیاسی مطلوب باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این نکته، اثر حاضر عهده دار ارائه سیر تطور اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) خواهد بود.»

خبر مرتبط

انتشار چاپ هشتم کتاب سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد