گونه‌شناسی امنیت‏ پژوهی در علوم اسلامی
مقاله 1، دوره 18، شماره 70، زمستان 1394، صفحه 7-22
نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی
نویسنده
نجف لک زایی
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) (نویسنده مسئول)
چکیده
سؤال اصلی مقاله حاضر این است که امنیت‌پژوهی در علوم اسلامی از چه گونه‌هایی برخوردار است؟ در این مقاله، برای نخستین بار از فلسفه علم امنیت در علوم اسلامی سخن رفته است. از این رو، نگارنده با بهره‌گیری از رهیافت‌های رایج در فلسفه علم به پرسش مذکور پاسخ داده است؛ یعنی با نگاهی پسینی گونه‌شناسی مطالعات امنیت در قالب رویکردهای دانشی در ده شاخه بررسی و به سرانجام رسیده است. برخی از ویژگی‏های امنیت‌پژوهی در علوم اسلامی از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم و جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید.


کلیدواژه ها
امنیت‌پژوهی؛ گونه‌های امنیت‌پژوهی؛ روش امنیت‌پژوهی؛ فلسفه امنیت

لینک دریافت متن کامل مقاله

http://quarterly.risstudies.org/article_15987.html

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

امتیاز این آیتم :
0
  • هیچ نظری یافت نشد